Про нас

 

Вітаємо на сайті відділу післядипломної освіти

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

   Післядипломна освіта в нашому університеті є системою фахового удосконалення громадян України, яка забезпечує поглиблення і оновлення професійних знань та умінь, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки та набутого практичного досвіду.
   Метою системи є створення умов безперервності, єдності і послідовності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху.
   Післядипломна освіта здійснюється на договірних засадах з юридичними та фізичними особами та за державним замовленням. Її основними напрямами є підвищення кваліфікації викладачів та фахівців промисловості.
   Щорічно в нас поліпшують свої знання більш ніж 130 викладачів ХАІ та інших навчальних закладів. До навчальних планів входять такі курси, як “Актуальні проблеми змісту та організації вищої освіти в Україні”, “Психологічні аспекти педагогічної діяльності”, “Педагогіка вищої школи”, “Система комп’ютерного моделювання SolidWorks”, “Інформаційні технології сучасного документообігу (MS OFFICE)” та інші. Зміст підвищення кваліфікації формується за такими напрямами: — загальноосвітним (культурологія, етика, право, економіка та ін.); — психолого-педагогічним та методичним (соціальна та інженерна психологія, педагогіка); — науково-теоретичним (за фахом слухача).
   Згідно з цими напрямами навчальний план уміщує три блоки навчальних дисциплін. Блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін разом з блоком навчальних дисциплін професійного спрямування обумовлюють формування громадсько-політичного та педагогічного світогляду викладача. Зміст цих навчальних дисциплін регламентований відповідними навчальними та робочими програмами. Зміст дисциплін третього блоку – науково-технічної спеціалізації – формується за вимогами слухача в обсягах, достатніх для повноцінного під-вищення кваліфікації з вибраного напряму.
   Підвищення кваліфікації фахівців галузей народного господарства здійснюється на підставі навчально-тематичних планів, які розробляються згідно з вимогами замовника освітніх послуг.
   З одержанням диплому освіта не завершується, а тільки розпочинається і здійснюється протягом усього життя фахівця. Чим вищий рівень інтелектуального та морального розвитку особистості, тим більше зростає її здатність до самовдосконалення.
   Очевидно, що післядипломна освіта не може замикатись на кон’юнктурних потребах, вона має носити соціально орієнтований, гуманістичний характер. Щоб уникнути перевиробництва, є необхідність прогнозування потреб у кадрах хоча б на найближчі роки. В університеті проводиться розробка навчальних планів для важливих і потрібних сьогодні напрямків – “Комп’ютерні системи та мережі”, “Психологія” та деяких інших. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє і плануємо розширювати нашу діяльність у галузі післядипломної освіти.

 

Пролистать наверх